GRATIS energie bij ons
1 FULL BLACK ZONNEPANELEN-SYSTEEM

Fijn dat je geïnteresseerd bent in ons zonnepanelensysteem.
Je belangstelling betekent dat je het behoud van de natuur
en financiële besparing net zo belangrijk vindt als wij.
*

STOP met het inkopen van energie, bij ons krijg je het GRATIS!

Wij installeren mooie full black zonnepanelen van hoge kwaliteit,
met hoge opbrengst en 20 jaar productgarantie.
Bij ons zonnepanelensysteem staat vooral de veiligheid voorop.
*

Investeer in …* Aanbrengaktie *

Brengt je ons één of meerdere klanten aan die minimaal 10 zonnepanelen door ons laten plaatsen,
dan ontvang je € 200,- per aangebrachte klant.
FAQ

Veel gestelde vragenHoe lang duurt het voordat ik mijn investering eruit heb?
Stop met het inkopen van energie als je het gratis kunt krijgen!

Je investering is eigenlijk de vooruitbetaling voor de nog in te kopen energie aan je energiemaatschappij.

Des te eerder je de stap neemt om in je eigen energie te voorzien, des te sneller maak je winst en lever je tevens een positieve bijdrage aan het millieu.

Mooi toch!
Hoe wordt licht in electriciteit omgezet?
PV = Photo Voltaic en is de omzetting van licht in elektriciteit.

Photo is in het Grieks licht en voltaic is de naam van de Italiaanse natuurkundige Volta, naar wie de eenheid Volt is genoemd.
Met het Photo Voltaic effect wordt bij blootstelling aan licht, een spanning en een elektrische stroom gecreëerd met o.a silicium, één van de meest voorkomende elementen op aarde. Dit is het meest toegepaste type zonnecel, de PV-cel.
Een veelvoud van 12 PV-cellen is in een zonnepaneel gemonteerd en noemen we ook wel een PV-paneel.
Meerdere panelen noemen we een zonnepanelensysteem en ook wel een PV-systeem.

Een groot deel van de energie van de zon bereikt de aarde als infrarood (warmte) en ultraviolette straling.
Niet al het licht kan worden omgezet in elektriciteit. Zonnecellen gebruiken voornamelijk zichtbaar licht.
Het theoretisch haalbare omzettingsrendement is daarom niet hoger dan 20-30%. De zonnecellen die momenteel geproduceerd worden hebben een rendement van ongeveer 16%.
Dit rendement zou de komende jaren met een factor 1,3 kunnen oplopen.
Hoe werkt een zonnepanelen-/PV-systeem?
• De silicium kristallen in zonnepanelen zetten licht direct om in gelijkstroom, zo simpel is dat. Hoe meer licht des te meer gelijkstroom er wordt opgewekt.
• De omvormer zet deze gelijkstroom om naar de wisselstroom en leidt deze naar de zekeringen in je groepenkast.
• De groepenkast zorgt voor de verdeling van de opgewekte en de verbruikte elektriciteit.
• De kiloWattuur-meter registreert je energieverbruik en de energie die je aan het elektriciteitsnet teruglevert.
Wat zijn monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen?
• Monokristallijne 'zwarte' zonnecellen hebben een relatief hoog celrendement door het speciale groeiproces van de ronde staaf moederkristal en de wijze waarop men cellen daaruit zaagt.
De cellen hebben om deze reden afgeronde hoeken. Deze zonnecellen leveren het meeste rendement en ligt tussen 14% en 18%.
Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in de eenheid Wattpiek (Wp)

• Polykristallijne 'blauwe' zonnecellen hebben een iets lager rendement en ligt tussen de 12% en 16%.
Het celmateriaal wordt simpelweg gegoten in een blokvorm, waarbij tijdens het afkoelen de blauwe vlekkerige willekeurige kristalstructuur ontstaat.
Van de blokken worden vierkante cellen gezaagd.
Doordat de cellen vierkant zijn is de vullingsgraad iets hoger dan de monocel waardoor een lager rendement weer iets wordt gecompenseerd.
Wat is de kwaliteit van URE mono zonnepanelen?
De hoge kwaliteit van de nieuwste zeer fraaie URE 355Wp mono Full Black zonnepanelen wordt door de meeste merken van zonnepanelen momenteel niet geëvenaard.

United Renewable Energy (URE) is de grootste zonnepaneel-producent van Taiwan en maakt deel uit van de top 5 van de wereld.
Zij heeft het gehele productieproces in eigen handen.
De kracht van URE ligt op het gebied van innovatie; ze behoort tot de 2% moduleproducenten van de wereld met een Tier-1 status.
Deze status is gecreëerd door Bloomberg New Energy Finance en toetst zonnepaneel-producenten op:
• verticale integratie;
• investering in research & development;
• geautomatiseerde productie, zonder negatief effect op kwaliteit;
• minimaal 5 jaar actief in de productie van zonnepanelen.
Maar hiernaast geeft de status bovenal aan hoe betrouwbaar de partij is die de panelen produceert.
Slechts 2% van de markt heeft een Tier-1 status, circa 8% procent heeft de Tier-2 status en 90% heeft Tier-3.

Hoeveel energie (Watt) levert een zonnepaneel?
Wattpiek (Wp) is de eenheid voor het vermogen dat op het zonnepaneel staat aangeduid.
(1000 Wp=1 Kilowattpiek).

Een zonnepaneel van 350Wp wil zeggen dat het zonnepaneel in één uur tijd 0,350kWh kan opwekken, maar dan wel alléén onder ideale laboratorium condities, te weten de Standaard Test Condities. (zie STC)
Maar onder buitencondities, waar de lichtomstandigheden en oriëntatie van de zonnepanelen niet altijd optimaal zijn, moet voor de berekening een correctiefactor van 0,89 toegepast worden. Eén 350Wp zonnepaneel zal dan jaarlijks gemiddeld 350Wp x 0,89 = 0,311kWh energie kunnen opwekken.
Wat zijn Standaard Test Condities (STC)?
Standaard Test Condities (STC) zijn de meest ideale omstandigheden, waaronder het vermogen (Wattpiek) van zonnepanelen door de fabrikanten worden getest.

Men gaat hierbij uit van een PV-celtemperatuur van 25°C en een instraling loodrecht op een zonnecel van 1000 W/m², vergelijkbaar met een stralend blauwe hemel in juni.
Welke invloed heeft de buitentemperatuur op de werking van zonnepanelen?
Iedere graad Celsius temperatuurstijging boven de STC standaard van 25°C waarmee fabrikanten het paneelvermogen testen, presteren zonnecellen 0,39% slechter. Dit wordt aangegeven in de specificaties van het zonnepaneel.

Maar op een heldere warme zomerse dag loopt de paneeltemperatuur al snel op naar 60°C.
Dit is 35°C boven de de STC standaard van 25°C.
Dit betekent 35°C verhoging x 0,39% = 13,7% minder vermogen, gelijk aan 42Watt.
Bij deze hoge paneeltemperatuur wordt er dus nog maar 268Watt opgewekt in plaats van de 310Watt dat het zonnepaneel zou kunnen opwekken.
Wat is de optimale hellingshoek van zonnepanelen?
Met de hellingshoek of elevatie wordt de schuinte in graden aangeduid waarop zonnepanelen staan opgesteld ten opzichte van de zon.
Bij een afwijkende hellingshoek loopt het rendement van de zonnepanelen terug.
In de Benelux is de optimale hellingshoek ca. 30°.
Wat is de optimale azimut (richting) van zonnepanelen?
Azimut is de richting in graden aangeduid ( n/o/z/w ), waarin zonnepanelen worden opgesteld ten opzichte van het noorden.

In principe levert een op het zuiden gericht zonnepaneel het hoogste rendement.

Maar in de wintermaanden bij een oost/west-opstelling onder een geschikte hoek kan het wel meer energie leveren.
Als de zon opkomt staat deze lager maar belicht de zonnepanelen over de gehele dag veel langer.
Wat is de optimale hellingshoek en richting voor een geheel PV-systeem?
Met behulp van het onderstaand instralingsdiagram kun je zien welk effect de hellingshoek en richting hebben op het rendement van zonnepanelen.
Zoals je ziet is het rendement het meest optimaal als de zonnepanelen op het zuiden gericht staan onder een hoek van 30°.
Zelfs daken op zuidoost of zuidwest met een hoek tussen de 15° en 50° geven nog een rendement van 90% a 95%.

Als wij over het gehele jaar het gemiddeld hoogste rendement willen behalen, moet de opstelling per woningsituatie worden beoordeeld.
Een oost/west opstelling zal meestal meer rendement opleveren in met name de wintermaanden, wanneer de zon laag staat.

Hoeveel zonuren hebben we in Nederland?
Onder zonuren wordt het aantal uren verstaan dat er directe en diffuse zonnestraling op het aardoppervlak valt.
Van directe straling spreken we als de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt.
We spreken van diffuse straling wanneer wolken de zon bedekken.
Ook in het geval van diffuse straling heb je profijt van je zonnepanelen, echter de opbrengst is dan wel minder.

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld 1.550 uur.
De kust heeft het meest aantal uren zonneschijn; het oosten moet het met 15% minder doen.

Hoe berekenen we is het jaarlijkse rendement van een PV-systeem?
We gaan er even vanuit dat de zonnepanelen een vermogen van 350Wp hebben.
Dit betekent dat ze in één uur tijd 0,35kWh opwekken tijdens de ideale laboratorium condities. (zie STC)
Maar soms is het bewolkt of schijnt de zon niet loodrecht op de zonnepanelen.
We houden hiermee rekening door een correctiefactor van 0,89 toe te passen.

Berekening:
één zonnepaneel kan jaarlijks gemiddeld 350Wp X 0,89 = 311kWh energie opwekken.
Tien zonnepanelen van in totaal 3500Wp kunnen dan samen gemiddeld 3110kWh per jaar opwekken.
Zijn er woningspecifieke belemmeringen voor de energieopbrengst, dan moet op de berekening nog een correctiefactor worden gepast. De jaaropbrengst zal hierdoor enigszins naar beneden worden bijgesteld.
Wat is de levensduur van en het onderhoud aan het PV-systeem?
De huidige monokristalijne zonnepanelen en micro omvormers hebben een te verwachten levensduur van méér dan 25 jaar.
Zoals bij ieder technisch product zal ook de werking van zonnepanelen degraderen.
In het algemeen produceren ze na 25 jaar ca. 20% minder.
Zonnepanelen vergen geen bijzonder onderhoud.
Hoe worden zonnepanelen op het dak gemonteerd?
Met het Clickfit montagesysteem van Esdec wordt doorboring van het dak vermeden i.v.m. de kans op lekkage.
Dit montagesysteem wordt op een plat dak in principe alleen verzwaard met gewichten en op een schuin dak ingehaakt achter de panlatten onder de dakpannen.
Wat is een string PV-systeem, string omvormer en wat zijn optimizers?
(string PV-systemen worden niet door Sunn-id geïnstalleerd)
Het centrale hart van het string PV-systeem is de omvormer.
De string omvormer moet continue zoveel mogelijk energie uit de zonnepanelen omzetten naar 230 Volt. Hij is daarbij steeds bezig zichzelf zodanig af te stellen, dat er zoveel mogelijk energie uit de zonnepanelen gehaald wordt.
Je kunt je voorstellen dat bij (gedeeltelijke) schaduwval, bewolking of een ochtend- of avondzon de zonnepanelen minder energie opwekken dan bij een heldere lucht overdag.
Optimizers achter op de zonnepanelen kunnen dit negatieve effect deels teniet doen.
Voor elke configuratie van zonnepanelen is er een geschikte (lees: zwaarder te belasten) omvormer.
Dit systeem is beperkt uitbreidbaar. Meer zonnepanelen bijplaatsen betekent ook een kostbare tweede of zwaardere omvormer installeren.

De plek om de omvormer te monteren is vaak de zolderruimte of de meterkast.
In een string met bijvoorbeeld 12 zonnepanelen met 38Volt per paneel, stroomt er vanaf het dak méér dan 450Volt gelijkstroom naar de omvormer!
En hoe verder de omvormer bij de zonnepanelen vandaan wordt geplaatst, hoe langer en kwetsbaarder de voedingskabel wordt.

Rond de omvormer moet er altijd voldoende ventilatieruimte zijn zodat zijn warmte goed kan worden afgevoerd.
Bij een te hoge temperatuur werkt de omvormer minder efficiënt en zal eerder defect raken. Ook de elektrische belasting, veroorzaakt door de hoeveelheid van het aantal aangesloten zonnepanelen, bevordert de slijtage van de omvormer.
Hierdoor gaat een string omvormer maar ongeveer 8 tot 12 jaar mee en moet meerdere keren vervangen worden tijdens de gehele levensduur van het PV-systeem.
Een kostbare zaak!
Wat is een micro-omvormer?
Micro-omvormers worden direct achter de zonnepanelen geplaatst en vormen de 38 Volt gelijkspanning uit een zonnepaneel direct om naar 230 Volt wisselspanning.
Alle zonnepanelen met micro-omvormers worden parallel met elkaar verbonden tot één PV-systeem van 230 Volt wisselspanning.
Bij dit PV-systeem beïnvloeden zij elkaar niet bij bijv. schaduwval of kortsluiting.

Daar een micro-omvormer het voltage van maar één zonnepaneel hoeft om te vormen en daardoor niet zo zwaar wordt belast als een string omvormer is de levensduur van een micro-omvormer méér dan 25 jaar.
De voedingskabel met 230 Volt wisselspanning loopt vanuit een centraal doos op het dak in overleg met de woningeigenaar naar de groepenkast.
Wordt er een beveiligingsautomaat in de groepenkast aangelegd als ik een PV-systeem wil?
Als het PV-systeem onder het piekvermogen van 3680Watt blijft, dan wordt er één beveiligingsautomaat van 16Amp in je groepenkast geplaatst.

Als het PV-systeem meer energie kan leveren dan 3680Watt, dan moet er altijd een extra beveiligingsautomaat van 16 Amp bijgeplaatst worden.
We spreken dan van een meerfasesysteem.
Als ik een PV-systeem wil, moet ik dan mijn energiemeter vervangen?
Dit hangt van je meter af:

• De Ferraris draaischijfmeter en de digitale meter zonder teruglever-telwerk.
Wij adviseren je deze metertypen te laten vervangen.
Dit is doorgaans kosteloos en kun je bij je netbeheerder aanvragen.

• Digitale Meter met teruglever-telwerk.
Deze heeft een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering.
Deze meter hoeft niet vervangen te worden.

Wordt schade die hagelbuien aanrichten aan zonnepanelen vergoed?
Hagelstenen vanaf 2 à 3 centimeter kunnen schade veroorzaken aan zonnepanelen.
Dit kan onzichtbare schade zijn, maar vanaf 4 à 5 centimeter betreft het meestal zichtbare schade.
De meeste opstalverzekeraars hebben na de hagelbuien van 2016 besloten om onzichtbare schade aan zonnepanelen niet meer te vergoeden.
Dat is logisch omdat niet met zekerheid vast te stellen is of die schade niet al eerder was ontstaan in bijvoorbeeld de fabriek of bij het installeren.
Maar bij een PV-systeem met micro-omvormers zijn de verschillen vóór en ná de hagelbui wel vast te stellen en gaat dat argument niet op!
Wat betekenen de twee kegels in het logo?


De relativiteitstheorie van Einstein (E=mc2) beschrijft de zwaartekracht als een meetkundige eigenschap van tijd en ruimte, ook wel ruimtetijd genoemd.

Voor een symbolische weergave van ruimtetijd wordt de lichtkegel gebruikt.
Deze stelt een lichtflits voor die zich door de ruimtetijd verplaatst.
Wanneer lichtkegels elkaar overlappen, betekent dit dat twee gebeurtenissen elkaar beïnvloeden.
Het laat de invloed zien die het verleden, op het heden en op de toekomst heeft.

Het logo staat symbool voor onze bijzondere aandacht voor duurzame energie voor nu en in de toekomst.

Contact

vragen of een vrijblijvend orëntatiegesprek

Tel: 06-502 32 882

of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met je op..